Szövetség a Szent Korona Országáért Párt

A Pest Megyei Bíróság 2012. június 12-i végzésével P – 6303 szám alatt nyilvántartásba vette a Szövetség a Szent Korona Országáért Pártot.

 Alapvető hitvallásunk

Tudjuk, hogy a pártok a társadalmat megosztják, de tudjuk azt is, hogy csak olyan formában lehet változást elérni, amit a hatalom is elfogad. Ezért céljainkat politikai pártba tömörülve kívánjuk elérni azért, hogy a jelenlegi törvények szerint indulhassunk a parlamenti választásokon.

Azt is tudjuk, hogy az elmúlt 20 évben sok okos ember írt sok okos dolgot, amit rengetegen olvastak. Sokan összejöttek előadásokat meghallgatni. Valljuk, hogy csak akkor lesz jobb az életünk, ha Nemzetté válunk. Azt keressük ami  összeköt bennünket. 

Szövetség céljai

A párt főcélja, hogy összefogja a Magyarország határain belül és kívül élő, valamint a világban szétszóródott magyarságot és az összefogás szent gondolatának jegyében mindazokat, akik a Szent Koronához tartozónak vallják magukat.

A Szövetség további céljai a következők :

- Kárpát-medencei összefogás szorgalmazása, ahol a határokat maguk a szövetkezők szüntetnék meg és ezzel az eredeti ország helyreállítása: - Magyar értékeknek a magyar nemzet szolgálatába állítása; A Nemzet önellátásának biztosítása; - Munkához való jog minden állampolgár részére; - Hazánkban a minimális megélhetési lehetőségek biztosítása mindenki számára; - Lakhatáshoz való jog biztosítása. 

Céljaink elérésének módszerei

A Szövetség 1. sz. pontban felsorolt céljait az ezeréves nemzeti fennmaradásunkat biztosító Történeti Alkotmányunk abba az állapotba való visszaállításával kívánjuk elérni. Ennek keretén belül:

- Keresztény hitünk megtartása és erősítése a vallásszabadság biztosítása mellett, ami biztostja nemzetünk fejlődését és fennmaradását; - A Szent Korona jogainak elismertetése, ami biztosítja országunk területének egységét, oszthatatlanságát, elidegeníthetetlenségét és védelmét; - A Trianonban 1920. június 4-én Magyarországgal aláírattatott szerződés felbontása, mivel Magyarország nem szabad akaratából írta alá; - Ismételten a Szent Korona alá fogadni mindenkit, aki a Szent Korona területén született vagy honosítást nyert nemzetiségére, vallására és világnézetére való tekintet nélkül, ha a Szent Koronára felesküszik; ennek következtében a Szent Korona minden tagját egy és ugyanazon jogok és kötelességek illetik meg; - Elérni, hogy a Szent Korona minden tagjának ismételten jogában álljon békés úton és a törvényben meghatározott módon kiállni a magyarság érdekeiért;

- Királyságnak mint államformának visszaállítása, ami egyidőben magában foglalja a 

  -- monarchisztikus (tekintély és folytonosság),  - arisztokratikus (ez a kifejezés  a főnemességet jelenti, az ország legrátermettebbek általi vezetését),  - és a demokratikus elemet (a nép hatalmának gyakorlása) elemet; -

- Felsőház felállítása,
- Főbb jogágak újragondolása (Ptk. Btk. Gt. Ket. Art. ÁFA, SZJA stb.;

- Közigazgatás visszaállítása (község, város, járás, megye, koronaügyészség, kúria, tábla stb.); - Bírósági perek indítása az elherdált javak visszaszerzéséért és a felelős személyek felelőségre vonása; - Nemzeti Bank az ország vezetése alá való rendelése; - Az IMF kölcsönök átütemezése; - Állami követeléskezelés; - Stratégiai cégek állami tulajdonba vétele; - A multinacionális társaságok támogatásának beszüntetése; - Hazai kereskedelmi hálózat létrehozása; - Hangya Szövetkezet mozgalom felújítása; - Működőképes ipar újrateremtése; - A mezőgazdaság felfejlesztése; - Állami lakásépítés újraélesztése; - Parkolási cégek „államosítása”; - Idegen hatalmi köröktől független sajtó megteremtése; - Oktatási rendszer és annak tartalmának átszervezése; - Szegénységi bizonyítvány bevezetése (pl. étkeztetéshez); - A bankok etikusabb működtetése; - Titkosítások feloldása; - Visszaállítani a régi követi rendszert, ahol a megyék küldik a képviselőiket, követeiket, az Alsóházba. Az ő érdekeikben szavaznak, bármikor visszahívhatóak, mással helyettesíthetőek, a megye állományában vannak, ahová választások útján kerülnek; - Magyar hadsereg és nemzetőrség felállítása; - Csendőrség, rendőrség meg-, újra- és átszervezése. 

A felsorolt célok és módszerek alapján kívánjuk elkészíteni a párt programját, melyhez a Szövetség tagjainak segítségét kérjük! A Szövetség tagjai már most a  Szent Korona tagjaivá válnak az esküjük alapján ideiglenesen nemesi jogokat kapnak, hogy érvényesüljön a király és a nemesség döntési joga. Természetesen egy királyságban a beemelésük végleges. Céljaink elérése érdekében szövetségbe hívunk minden olyan magyar érzelmű személyt és szervezetet határainkon belül és azokon kívül, akik, ill. amelyek Történeti Alkotmányunk tényleges helyreállítását komolyan veszik és céljaink elérése érdekében cselekedni is hajlandóak.

vissza a címoldalra

Nevezze meg a prioritásokat!
Eredmények
További szavazások
 
 


kiralyiudvar.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!